نقش مخرب اسیدفولیک متابولیزه نشده در بدن

مصرف اسیدفولیک در دوزهای بالا منجر به عبور بدون تغییر و آزاد اسیدفولیک جهت متابولیزه شدن از روده به کبد می‌شود. آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز در کبد و سایر بافت‌ها بیان می‌شود و می‌تواند به اسیدفولیک متصل شود. این آنزیم ظرفیت نسبتاً کمی برای متابولیزه کردن اسیدفولیک در کبد دارد؛ بنابراین، در صورت مصرف اسیدفولیک با دوز نسبتاً بالا، اسیدفولیک متابولیزه نشده به‌طور آزاد می‌تواند در دستگاه گردش خون حضور داشته باشد. این اسیدفولیک متابولیزه نشده می‌تواند اثرات مخربی را به دنبال داشته باشد.

  • 17 آبان 1399
  • نویسنده: admin razan
  • تعداد نمایش ها: 75
  • نظرات: 0
RSS

انتخابگر پوسته

دی ان ان